Jumat, 19 Februari 2016

Ruang Ragam Informasi Terkini

Abdul Kadir, McFadden et al. Mereka mentakrifkan maklumat sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa supaya dapat meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut.

Azhar Susanto dalam bukunya bahawa Maklumat Accounting Systems, menyatakan bahawa maklumat itu adalah hasil daripada pemprosesan data yang memberi makna dan manfaat tertentu.

Burch & Strater berhujah bahawa maklumat itu adalah proses mengumpul atau memproses data untuk menyediakan pengetahuan atau maklumat.

George R. Terry menerangkan maklumat sebagai data adalah penting untuk memberi pengetahuan yang berguna.

sumber : ruangragam.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar